Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

Warunki korzystania z formularza opinii

Informujemy iż w ramach korzystania z formularza dodawania opinii przetwarzane zostaną imię i nazwisko w celu publikacji opinii klienta na stronie internetowej wlamywacz.pl.

Uprzejmie informujemy, iż PDCA Capital Group z siedzibą przy ul. Sterniczej (sklep przy bloku nr 12) w Bielsku-Białej 43-300, tel. 510 666 388, adres e-mail: darek@wlamywacz.pl, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem ww. danych osobowych jest firma PDCA Capital Group z siedzibą przy ul. Sterniczej (sklep przy bloku nr 12) w Bielsku-Białej 43-300, tel. 510 666 388, adres e-mail: darek@wlamywacz.pl. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub email: adrian@wlamywacz.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana treści danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.