Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

Opinie klientów

Napisz opinię

Przedstawiamy opinie naszych klientów, którzy zdecydowali się nam zaufać.


Chciałam pochwalić firmę Włamywacz za pomoc w dostaniu sie do osoby straszej z którą nie było kontaktu.
Panowie z bardzo wysoką kulturą osobstą i zrozumieniem podeszli do całej sprawy.
Jest mi bardzo miło, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu.


 

Monika z Cieszyna
27-10-2017


Super punkt z dorabianiem kluczy.
Na miejscu zostałem ugoszczona kawą a w tym czasie dorobiono mi klucz do mojego Chevroleta.
Jestem bardzo zadowolony z takiego podejścia.

Marcin
26-10-2017


Szczyrk, pózne popołudnie w niedziele po zakończonym Runmagedonie zatrzasnełam klucze w bagażniku.
Do domu 350km więc zadzwoniłam po firmę która przyjeła zlecenie.
Dziękuje i pozdrawiam 
Daria 
 

Daria
23-10-2017


Dziękuje za otwarcie samochodu i uratowanie mojego maluszka z opresji.
Jestem bardzo wdzięczna, błyskawiczna pomoc w bardzo kryzysowej sytuacji. Dziękuje za kupon na zapasowy kluczyk.

Kasia
16-10-2017


Kojarzyłem firmę po samochodzie opisanym wlamywacz który jezdzi po Bielsku.
Dziś musiałem wezwać wyżej wymienioną firmę bo pozamykałem klucze w środku.
Usługa expresowa. Polecam Marek z F10
 

Marek z BMW
11-10-2017


Bardzo miła obsługa, parking na miejscu i wygodna kanapa. Dorobienie klucza do mojego seata trwało 20 minut. Polecam bo dawno nie widziałem tak fajnego punktu ślusarskiego.

Marcin Wszołek
08-10-2017


Po przyjęciu zgłoszenia przyjechali w ciągu 10 minut i otwarli BMW w ciągu paru minut.
Dodam że to były moje jedyne klucze i dziecko zatrzasneło je w bagażniku.
Pozdrawiam i polecam.

Bartek z Jaworza
04-10-2017


Otwarcie mojej Laguny bezcenne ;-)
Panowie przyjechali do Szczyrku mimo późnej pory za co bardzo dziekuję.
 

Antoni
04-10-2017


Dziękuje za otwarcie mojego samochodu. Panowie godni polecenia. Pozdrawiam

Marlena z Wisły
28-08-2017


Fir­ma Wła­my­wacz mo­że sta­no­wić przy­kład wła­ści­wej współ­pra­cy z klien­tem. Ze­spół, któ­ry po­sia­da nie tyl­ko wy­so­ki po­ten­cjał me­ry­to­rycz­ny, ale i ludz­ki co w tych cza­sach jest rzad­ko­ścią. Mój przy­pa­dek to za­trza­śnię­cie klu­czy w ba­gaż­ni­ku Mer­ce­des GLE. Pa­no­wie zde­cy­do­wa­li się przy­je­chać do Par­ku roz­ryw­ki Ener­gy­lan­dia w Za­to­rze mi­mo utrud­nio­ne­go kon­tak­tu, ze wzglę­du na pa­da­ją­cą ba­te­rie w mo­im te­le­fo­nie. Oczy­wi­ście au­to zo­sta­ło otwar­te a my mo­gli­śmy spo­koj­nie wró­cić do do­mu od­da­lo­ne­go o 450 ki­lo­me­trów. 

Tadeusz
15-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Napisz opinię