Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

Aktualności

Dorobienie klucza z pilotem Toyota Aygo

05-11-2022

Dorobienie klucza z pilotem Toyota Aygo

Kupując samochód z jednym kluczem jak najbszyciej dorób zapasowy klucz do swojego pojazdu. Posiadanie ostatniego klucza do samochodu wiąże się z ryzykiem jego utraty i dużymi kosztami dorabiania kluczy od tzw. zera kiedy do samochodu nie ma już żadnego klucza. Przyejdź do nas. Dorabiamy klucze samochodowe z immobilizerami i pilotami.

Obudowy kluczy MQB

03-11-2022

Obudowy kluczy MQB

W niektórych modelach kluczy samochodowych pękąją metalowe elementy trzymające grot. Jedyną opcją naprawy takiego klucza jest wymiana całej obudowy na nową razem z docięciem grotu. Zdarza się, że w tych kluczach będzie trzeba również wymienić microswitch na płytce elektronicznej, ponieważ często przyklejąją się do obudowy i podczas otwierania takich kluczy część microswitcha zostaję na obudowie.

Pogotowie zamkowe Żywiec

01-11-2022

Pogotowie zamkowe Żywiec

Nasz serwis mobilny otwiera drzwi i zamki na terenie Żywiecczyzny. Wymieniamy wkładki w drzwiach, dorabiamy zgubione klucze oraz programujemy piloty. Jeśli masz złamany klucz w zamku lub stacyjce to nasze usłgi są dla Ciebie, wyjmujemy uczerbione klucze z zamków i stacyjek.

Dorabianie kluczy scyzoryk do Hondy

30-10-2022

Dorabianie kluczy scyzoryk  do Hondy

Częstym problemem oryginalnych kluczy do samochodów marki Honda są pękające i rozpadające się obudowy. Dzięki sprzętom posiadanym przez naszą firmę możemy zaproponować klientowi do wyboru różne rodzaje pilotów, między innymi klucze typu scyzoryk. Plusem tych kluczy jest solidna i wytrzymała obudowa. Jeżeli jednak posiadasz dwa klucze do swojej Hondy i nie potrzebujesz dorabiać a zepsuła Ci się obudowa, wymieniamy również same obudowy kluczy.

Nie działająca karta Renault

27-10-2022

Nie działająca karta Renault

Karta do Renault nie działa? Odpala raz na kilka razy? Jest to jedna z usterek kart Renault. Uszkodzona zostaje płytka elektroniczna i czytnik w samochodzie nie zawsze ją wykywa. W takim przypadku rozwiązaniem jest dorobienie nowej karty do samochodu, tym bardziej jeżeli niesprawa karta jest ostatnią do samochodu. Posiadasz tylko jeden klucz do swojego pojazdu? Zapraszamy do kontaktu.

Otwieranie drzwi Pszczyna

24-10-2022

Otwieranie drzwi Pszczyna

Otwie­ra­my drzwi na te­re­nie Psz­czy­ny i oko­lic od­da­lo­nych do 60km, na­si ślu­sa­rze awa­ryj­nie po­tra­fią otwo­rzyć każ­dy za­mek w drzwiach oraz wkład­ki rów­nież te an­tyw­ła­ma­nio­we. Je­śli zgu­bi­łeś klucz, zo­sta­wi­łeś je w środ­ku w do­mu to na­sze usłu­gi są dla Cie­bie. Za­dzwoń do nas a my przy­je­dzie­my na miej­sce otwo­rzy­my drzwi i wy­mienimy za­mek na no­wy. 

Kodowanie klucza Audi S6

22-10-2022

Kodowanie klucza Audi S6

Nasza firma specjalizuję się w dorabianiu i kodowaniu kluczy samochodowych z immobilizerami i pilotami. Poza dorabianiem kluczy wykonujemy również taki usługi jak naprawa kluczy samochodowych w tymi wymiana obudów i przycisków na płytkach elektronicznych.

Wymiana obudów kluczy samochodowych Chevrolet, Opel

20-10-2022

Wymiana obudów kluczy samochodowych Chevrolet, Opel

Obudowy sycozryków między innymi do samochodów marki Chevrolet i Opel sa klejone w fazie produkcji. Najczęściej w takich kluczach uszkodzeniu ulegają gumki na obudowie oraz uchwyty grotów, które się łamią. W takich sytuacjach naprawa polega na wymianie całej obudowy na nową z docięciem nowego grotu. W naszym sklepie wymienisz obudowy do wszystkich kluczy samochodowych.

Zablokowany zamek w drzwiach Pszczyna

18-10-2022

Zablokowany zamek w drzwiach Pszczyna

Awaryjnie otwieramy wkładki i zamki które są zablokowane a co za tym idzie nie da się otworzyć drzwi i dostać do środka. Jeśli masz problem z zamkiem zadzoń do naszego serwisanta a my otworzymy dla Ciebie drzwi. Włamywacz to profesjonalne usługi ślusarskie inaczej pogotowie zamkowe które działa 365dni w roku również w niedziele i święta. 

Wkładka z funkcją awaryjną

16-10-2022

Wkładka z funkcją awaryjną

Wkład­ki po­sia­da­jące funk­cję awa­ryj­ną ma­ją moż­li­wość otwar­cia ich z dwóch stron klu­czem jed­no­cze­śnie, na­wet je­śli któ­ryś z do­mow­ni­ków zo­sta­wi klucz wsa­dzo­ny od środ­ka. Często stosowane tego typu wkładki są przy osobach starszych zamykających się od wewnątrz na klucz. Dodatkowym atutem tych  wkładek jest możliwość łączenia ich w systemy jednego klucza z innymi wkładkami.